Biuro sprzedaży firmy deweloperskiej 
SZERBUD
 
tel. 17 85 86 412
605 151 882
 
biuro@szerbud.pl
 
ul. Olbrachta 14
35-614 Rzeszów
 
www.szerbud.pl 


FORMULARZ KONTAKTOWY (*pola wymagane):
*Nazwisko i imię:
*Telefon:
*E-mail:
Treść zapytania:
Przełąduj tekst

Wpisz kod:  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szerbud sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olbrachta 14.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji odpowiedzi na zapytanie.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.
  4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
  5. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
  7. Twoje dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne tj. do zakończenia korespondencji związanej z zapytaniem.
  8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
FIRMA DEVELOPERSKA
UL. OLBRACHTA 14
35-614 Rzeszów
E_MAIL: BIURO@SZERBUD.PL
Zadzwoń: +48 17 85 86 412
+48 17 85 86 412
biuro@szerbud.pl
FACEBOOK
YOUTUBE
Lokalizacja